PROGRAMI I SHKËMBIMIT CEEPUS

10/05/2018

Në kuadrin e programit të shkëmbimit të CEEPUS-it, Lektorët nga Universiteti J. Selye në Sllovaki mbajtën një prezantim për studentët CIT lidhur me programet e TI (skanim 3D, modelimi 3D).